B_2 Kong Frederik VII (1808-1863)

Kong Frederik VII (1808-1863), 1863, ca. 300×400, o, Christiansminde i Jægerpris fra 2007. Kongen fandt, at dette var det bedste portræt af ham. “Kongen havde skænket det til Sir Morton Peto i England … i taknemlighed for hans virke for den danske stats jernbaner”. Billedet blev returneret til udenrigsministeriet i 1993 (Birgit Poupliers bog “Kunst, kamp og kærlighed”).

Kong Frederik VII (1808-1863), 1863, ca. 300×400, o, Christiansminde i Jægerpris fra 2007. Kongen fandt, at dette var det bedste portræt af ham. “Kongen havde skænket det til Sir Morton Peto i England … i taknemlighed for hans virke for den danske stats jernbaner”. Billedet blev returneret til det udenrigsministeriet i 1993 (Birgit Poupliers bog “Kunst, kamp og kærlighed”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *