Manglende værker

Hvis du har et af de nedennævnte billeder eller andre af hendes billeder, bedes du kontakte mig. 1. En polsk kvinde flygtende med sine børn fra sit ødelagte hus. Düsseldorf 1844. (“Eine polnische Bäuerin zur Zeit der Revolution mit ihren Kindern die zerstörte Heimat verlassend”. Købt af Berliner Verein og er siden købt af en polsk […]

Hvis du har et af de nedennævnte billeder eller andre af hendes billeder, bedes du kontakte mig.

  1. En polsk kvinde flygtende med sine børn fra sit ødelagte hus. Düsseldorf 1844. (“Eine polnische Bäuerin zur Zeit der Revolution mit ihren Kindern die zerstörte Heimat verlassend”. Købt af Berliner Verein og er siden købt af en polsk prins Radziwiłł. Düsseldorf Akademiedirektor Johann Gotfried Schadow noterer: “Eine flüchtige Polin mit ihren Kindern (ehemals Berliner KV), mit beispielloser männlicher Entschlossenheit und guter Farbengebung” (Schadow: Kunstwerke … Bd. 1, S237). Kataloget fra udstilling i 1888 til fejring af 600 år for Düsseldorf by oplyser at billedet ejes af professor W. Sohn fra Düsseldorf.
  2. Strømpestoppersken. I 1862 er en udgave solgt til Mr. Taylor i England for 369 Rbd. og en anden udgave til Frankrigs kejserinde Eugenie for 1500 frank.
  3. Profilportræt af en lille pige med rød hue, diameter 27, o, s, privateje, fra BR auktion, lot 313, 23.2.1994.
  4. Anna Meldahl 5 år, 1868, datter af kammerherre F. Meldahl, tilh. kammerherreinde Grüner.

  5. Prins Georg af Grækenland, søn af Georg I og dronning Olga, malet i Athen i 1868, udstillet på Charlottenborg i 1870, tilhørte Christian IX, ukendt sted i Konghehuset.

  6. Kronprinsesse af Savoy, Margherita.
  7. Storfyrstinde Marie Josefowna med sønnerne Serie og Dimitri kravlende på hendes knæ og skuldre.
  8. Kvindeportræt, 41×41, o, p. Solgt 9.6.1990 for €518 på auktion, Gøteborg.
  9. Dervish malet på et skib, under hans vej til Mekka.
  10. Zenab Hanum, 12 årig datter af Egyptens khediv Ismail.
  11. Ibrahim, 9 årig søn af Egyptens khediv Ismail.
  12. 4 måneder gammel prins Albert Victor, søn af dronning Alexandra af England.
  13. Storfyrstinde Maria Fjodorovna (Dagmar), billedet malet i Anitschkows Palæ i St. Petersborg.

  14. Storfyrst Nicolaj som barn, senere zar Nicolaj II.
  15. Prinsesse Viduar, gift med prins Halim, søn af Egyptens khediv Ali Pascha. Hun blev malet i Konstantinopel “med udslået hår, kun med en rad af brillanter, hvoraf de største var somnøddekerner… I ørene bar hun uhyre store brillantsolitærer …, der engang havde prydet den ulykkelige Marie Antoinettes ører”.
  16. Portræt af pastor V.C.C. Schousboe, Taasinge, 31×41, solgt på dødsboauktion i 1883 for 50 kr.
  17. Frieriscene, Roma 1870, 62×76, solgt på EJB´s dødsboauktion i 1883 for 750 kr.
  18. Nerona, portræt i naturlig størrelse, 39×55, solgt på dødsboauktion i 1883 for 300 kr.
  19. Sir Charles Eastlake (1793-1865), engelsk maler og forfatter.
  20. Ung pige ved et blomstrende frugttræ, tilh. gehejmetatsraad L. Bramsen (udstilling af dansk kunst fra Italien til fordel for de nødlidende i Syditalien, 1909).

  21. Konfereceråd C.J. Thomsen (1788-1865). Han inddelte oldtiden i sten-, bronze- og jernalder.
  22. Egyptisk kvinde, 1870, tegning, p. Solgt 10.8.1990 for €80 på Bruun Rasmussen auktion, København.
  23. Fru skibsreder Christensen.
  24. Barn i vugge. Tilh. i 1911 greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille.
  25. Portræt af grevinde Frijs. Tilhørte i 1901 politiinspektør Stephensen. Vist i “Raadhususudstillingen af danskkunst til 1890”, maj, juni, juli 1901 Kiøbenhavn.

  26. Sofy Jerichau, 5 år.
  27. Sofy Jerichau, 6 maaneder, tilhørte i 1911 Sophie von Holstein Rathlou.

  28. Portræt af professor Jerichaus moder.

  29. Stiftsdame Fr. Huygens, blyant, solgt ved dødsboauktion efter Thorald Læssøes.

  30. Interiør med kvinder, 44×61, o, s, p. Solgt 9.4.1991 for €736 på Bruun Rasmussen auktion, København.
  31. I en norsk kirke, o, solgt for 455 kr ved auktion over dødsboet efter P.B. Scavenius 15.3.1915.
  32. Lille pige i hvid kjole, 1860, 30×30, o, s, p. Solgt 11.11.1993 for 4.000 kr på auktion Kunsthallen, København.
  33. Portræt af pastor N.G. Blædel (1816-1879).
  34. En ung ægypterinde, brystbillede, 45×34.
  35. En svensk pige, brystbillede, 50×39.
  36. En italiensk røver, halvfigur 94×71.
  37. En italiensk vandbærerske, halvfigur, 68×50.
  38. Rimorzo (Angeren), brystbillede, 48×39.
  39. Un unge pige, som plukker blomster af et frugttræ, brystbillede, 23×19.

  40. Hyrde David, et stort billede overbragt overbragt kong Frederik Wilhelm i Berlin i 1857.
  41. En hund, 91×142.
  42. En italiensk bondepige, brystbillede, 1877, 50×36, o, s.
  43. En lille ægyptisk pige med en kande, helfigur, 93×58, o.
  44. En orientaler, brystbillede, 1875, 51×37, o, s.
  45. Portræt af prins Alfred, ældste søn af Grand Duchess Marie Romanov (1853-1920).

  46. Dameportræt,109×74.
  47. En lille læsende pige, brystbillede, 13×41.
  48. En romerinde med vifte, brystbillede, 61×41.
  49. En romerinde, brystbillede, 55×45.
  50. Den saarede Polak, 1865, 97×71, o, s.
  51. En italienerinde, som sætter sit haar, brystbillede, 1873, 61×47, s.
  52. En gammel bonde, brystbillede, 52×45.
  53. En italiensk dreng paa en stenbænk, 83×68.
  54. En ung pige fra Capri, brystbillede, 1880, 33×25, s.
  55. En ung pige fra Capri i et vindue, 82×71.
  56. En amme med et barn, der leger med en papegøje, 1951, 84×89, s.
  57. En pige, der aftørrer et antikt skab, 40×32.
  58. Kirkebesøgende bønderpiger, 48×64.
  59. En romerinde med vindruer i en kurv, halvfigur, 91×67, s.
  60. De fattiges juleglæde, 42×53.
  61. En romerinde, brystbillede, 58×48.
  62. En romerinde, brystbillede, 1880, 36×25, s.
  63. Christi fødsel. Foroven syngende engle, (Engelen Gabriels udsendelse til jomfru Maria?), alterbillede, 241×183.
  64. Fulvia, brystbillede, 45×36.
  65. En romerinde med en fogliette, halvfigur, 65×55.
  66. En havfrue, 94×127.
  67. En ægypterinde med sit barn paa kirkegaarden i Kairo, 1872, 108×174, s.
  68. En armensk lærd, halvfigur, 102×92.
  69. Portræt af en engelsk statsmand, brystbillede, 56×48.
  70. Spaakvinde, 1880, 128×91, s.
  71. Amagerpiger i kirke, 112×79.
  72. En Albanerinde ved en fontaine, halvfigur, 86×61.
  73. Portræt af en ung pige, brystbillede, 60×45.
  74. Osteriscene, ufuldført, 117×165.
  75. En egypterinde med en nargilet (vandpibe), 1878, 97×69, s.
  76. En græsk faarehyrde, 1870, ?x190.
  77. En ung pige i bøn, brystbillede, 1881, 43×33, s.
  78. Frederikke Bremer, brystbillede, 36×35.
  79. En italiensk bondedreng, brystbillede, 43×34, s.
  80. En italienerinde, brystbillede, 1876, 26×20, s.
  81. Tre børn, 24×18, o på træ, s.
  82. Tre unge piger, brystbillede, 46×43.
  83. Italienske arbejdere ved deres måltid, 58×48.
  84. En italiensk dreng, brystbillede, 24×20, s.
  85. En græsk hyrde, brystbillede, 75×52.
  86. En italiensk blomsterhandler, 83×68.
  87. En ridder med glas i haanden, 90×65.
  88. Italienske drenge spiller terning, 33×39.
  89. En moder med sit barn, olie på træ, 20×17.
  90. Italiensk røver, 1844, 61×52, s.
  91. To børn, blyant.
  92. Dansende par, blyant.
  93. En genius, blyant.
  94. Et lille barn ved en vugge, blyant.
  95. Svævende kvindefigur, blyant.
  96. To unge italienske piger, af hvilke den ene folder hænderne, 1873, 67×57, s.
  97. Tre børn omkring en bog, blyant.
  98. Eine Campagudin mit ihrem auf einem Strohlager ruhenden nackten Kinde in gegenseitiger freudiger Begrüssung.
  99. Kopf eines junges Mädchen, Rom, Studie. Düsseldorf 1848, købt af Düsseldorfer Kunstakademie.
  100. Englische Walsenkindern. The Foundling childern (Hittebørn), 1874, 220×175, o, s. Solgt 2.7. 2002, lot 11, på Whitton & Laing, 32 Okehampton Street, EX4 1CY Exeter, UK, vist i kataloget.
  101. Ein dänische Fischer mit seinem Kinde.
  102. Auf dem Gräbern zu Memphis.
  103. Fellahmädchen aus Bulak.
  104. Jütische Mädchen in der Kirche, 115×81, købt af Danzig Museum drekte fra EJB for 3.000 mark. 26.9.1916 solgt i Berlin på Lepke´s Auktion for 460 mark.
  105. Lille pige på trappesten, 15×14, o, p. Solgt 10.9.1997 for 900 kr på auktion Kunsthallen, København.
  106. Sardinierinder ved brønden, Rostocker Verein.
  107. Kopfchen der Lorelei mit Schilfkranz im blonden Haar, singend. “Die lebendigste Verkörperung des tiefen Liedes von Heinrich Heine”.
  108. Drei Polen welche ihr Vaterland verlassen (von Wolf. Müller erwähnt).
  109. Zwei Mädchen aus dem Founling-Hospital.
  110. Er kommt sicher (zwei ital. Mädchen).
  111. Her it is (eccola qua).
  112. Eine Braut im Hochzeitschmuck zur Kirche gehend. Mittelalterliche Costüm., 1840, Düsseldorf gem. Bild.
  113. Heilige Caecilie, 1842.
  114. Fischer im Sturm.
  115. A child, “Titi”, 1856, 15×15, gouache, s, p. Solgt 31.8.1995 for 1.500 kr på Bruun Rasmussen Auktion, København.
  116. Delices d´une Mfere.
  117. Juliet.
  118. Lady Paget, Helena Walburga Ehrengarde (1839-1929), forfatter og engelsk ambasadør i København.
  119. Madame Eantherdos, turkish ambassadress.
  120. Damenportrait, 1959, 19×13, tegning/akvarel, s, p. Solgt 10.1. 2004, lot 2098 på Allgäuer Auktion, Kempten, Tyskland for 50 euro.
  121. Interiør fra en italiensk bondestuemed kvinder og børn, 61×43, o, s, p. Solgt i Kunsthallen, København, lot 110, 29.08.1991.
  122. En hedebopige med en lille dreng.
  123. En fynsk malkepige.
  124. Fattigdom ved den riges dør.
  125. En bornholmsk pige.
  126. En pige fra Thelemarken.
  127. Biskop G.P. Brammer.
  128. Prins Wilhelm af Hessen, tilh. prinsesse Anna af Hessen, udstillet 1856.
  129. Taterpige.
  130. En sonineserinde.
  131. Romerske drenge, som spiller tærning.
  132. “Kun se, ikke røre”.

  133. Lille dreng med bog, 31×21, tegning, s, p. Solgt 21.5.1997 for 800 kr på auktion i Kunsthallen, København.
  134. Frøken Sporon, tilh. overretsassesor Sporon.
  135. H.N. Clausen (1793-1877), dansk teolog og minister, 1850, o, p.

  136. En matros, 1850, o, p.
  137. Bænderbørn syslende med kornblomser, o, p, solgt for 400 Rd.
  138. Sydlandsk kvinde, 1878-1879, 44×38, o, s, p. Solgt 29.5.1995 for 1.800 kr på Bruun Rasmussen auktion, København.
  139. Lam på marken en lummer dag.
  140. Drueplukkersken, 1862, o, p, solgt for 250 Rd.
  141. Dagmar og forlovede Nixa, 1865, tilh. dronning Louise.
  142. L’ Aspetta (forventning), 1879, tilh. dronning Louise.
  143. F.B. Scavenius.
  144. Fru Treschow, født Suhr.
  145. Frøken Suhr.
  146. “Graciata”, tilh. brygger Carl Jacobsen.
  147. La Sorentina. tilh. S.A. Dahl.
  148. Bedstemors lille Lili, Agnetes datter.
  149. La rosetta, tilh. grosserer J.W. Wilsen i Gøteborg.
  150. Prins Mustafa Fazil Pascha’s datter prinsesse Nazli Hanum liggende, 30×38, o, p. Solgt 29.4. 2002 på Bruun Rasmussen auktion i Vejle for 18.000 kr.
  151. Højtlæsning ved sygelejet, 1878, 12×19, tegning, s, p. Solgt 26.4.2001 for 1.000 kr på auktion Kunsthallen, København.
  152. Lille dreng iklædt hvid bluse, 1857, 24×30, o, s, p. Solgt 1.3. for 4.500 kr på Museumsbygningen Kunstauktioner, København.
  153. Havfrue, 21×31, tegning, s, p. Ikke solgt 10.9.1998 på auktion Kunsthallen, København.

  154. Adam og Eva, 32×21, tegning, s, p. Ikke solgt 10.9.1998 på auktion Kunsthallen, København.
  155. Dameportræt, tegning, s, p. Solgt 3.9.1998 hos Bruun Rasmussen auktion, København.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *