C_5 Frederik Treschow (1786-1869)

Frederik W. Treschow (1786-1869), gehejmekonferensraad og fremragende politiker. Han er litografiet her af F.E. Bording (i 1869 også af H.P. Hansen). Begge litografier er udført efter oliemaleri af EJB fra 1854, 43×35, s. Maleriet blev udstillet i Charlottenborg i 1855.

Frederik W. Treschow (1786-1869), gehejmekonferensraad og fremragende politiker. Han er litografiet her af F.E. Bording (i 1869 også af H.P. Hansen). Begge litografier er udført efter oliemaleri af EJB fra 1854, 43×35, s. Maleriet blev udstillet i Charlottenborg i 1855.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *