H_1 Orla Lehmann (1810-70)

Orla Lehmann, 1848, 61×50, o, s, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot. Foto Lennart Larsen. Lehmann var minister og nationalliberal politiker. Under martsrevolutionen i 1848 forlangte han at kongen afskaffede enevælden, hvorefter han deltog i redigering af grundloven. Med sin ”Danmark til Ejderen” (en flod mellem Slesvig og Holstein) drev han desværre i 1864 Danmark ud i en ulykkelig krig mod de tyske stater.

Orla Lehmann, 1848, 61×50, o, s, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot. Foto Lennart Larsen. Lehmann var minister og nationalliberal politiker. Under martsrevolutionen i 1848 forlangte han at kongen afskaffede enevælden, hvorefter han deltog i redigering af grundloven. Med sin ”Danmark til Ejderen” (en flod mellem Slesvig og Holstein) drev han desværre i 1864 Danmark ud i en ulykkelig krig mod de tyske stater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *